Close

Taping

Enerzijds is er de klassieke vorm van taping waar voornamelijk gebruik wordt gemaakt van niet-elastische, immobiliserende materialen.
De bedoeling hiervan is bepaalde bewegingen te beperken of volledig te immobiliseren.
Een gekende toepassing is de wedstrijdtape t.h.v. de enkels in het voetbal.
De bedoeling hiervan is een inversietrauma te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
Deze klassieke vorm van taping kan zowel preventief als curatief aangewend worden in de verschillende fases van de revalidatie.

Anderzijds zijn er de meer recente vormen van taping : kinesiotaping, dynamic taping. Deze zeer elastische tapes worden op een specifieke
manier aangebracht op de huid en hebben een proprioceptieve invloed op spieren en  gewrichten.
Deze tapes geven ook een verbetering van de bloed- en lymfecirculatie.
Taping moet ons inziens steeds gezien worden als een ondersteuning, een verlengstuk van de therapie.